DODATKI
Puree (200 g)

Frytki (160 g)

Frytki kuleczki (200 g)

Opiekane ziemniaczki (180 g)
5,00

6,00

7,00

7,00